Ishavsdykk AS

Vann er alt

Kurspris: 6 dykk koster kroner 3000,-

Kurset kan utvides med 2 ekstra dykk - kursprisen inkludert 2 ekstra dykk er 5690,-

Hva er inkludert i kursprisen:

I kurspakken så inngår følgende i tillegg til selve kurset:

•bokpakke

•sertifisering


Hva er ikke inkludert i kursprisen:

•Kursprisen inkluderer ikke ABC utstyr eller annet dykkerutstyr gjennom kurset.


Hvis du trenger å leie utstyr kan dette gjøres for kr 950,- inkludert flaske og drakt under kurset.

Utstyr kan kjøpes til 10 % rabatt ved påmelding eller under kurset.

PADI Advanced Open Water.

kurset som skal hjelpe deg i gang med praktisk dykking innfor forskjellige emner etter grunnkurset.


Dette kurset kan du melde deg på rett etter grunnkurset. Du får 5 ekstra dykk med en instruktør som hjelper veldig på trygghetsfølelsen.

Advanced betyr ikke at kurset er fryktelig avansert, men ordet er brukt med meningen videregående.


Hva lærer du.

Et Advanced kurs er satt sammen av 5 dykk. Vi gjennomgår teori og praktisk på forskjellige typer dykk. 2 dykk er obligatoriske å etter PADIs instruks. Disse er Dyp-dykk (maks 30 m) og Navigasjon.

I tillegg kan du velge fritt mellom emnedykk som oppdriftkontroll, vrakdykking, nattdykk, strømmdykk, søk og hev,


Krav til deltaker:

- PADI Open Water eller tilsvarende fra en annen organisasjon.

Av utstyr anbefaler vi: lykt og kompass, Markeringsbøye (ikke en del av utstyrs leien for kurset da dette regnes som personlig utstyr)


Gjennomføring

- Kurset går over 3 dager. Vi starter torsdag med teori, fra kl 17.00, og dykking lørdag og søndag.

Advanced kurset har en litt annen tilnærming til det teoretiske enn grunnkurset. I forkant av kurset henter du bokpakken hos oss, ser video og leser dyp og navigasjon i boka, løser oppgavene og leser enda mer på de andre emnene vi bli enige om.


På kursdagene går du sammen instruktøren gjennom teorien igjen og planlegger dykkene grundig, gjør alle nødvendige forberedelser i fellesskap og dykker sammen etter planen. Det er også lagt inn en rekke praktiske oppgaver under dykkene.


HVA MÅ DU HA MED?

Ta med deg bokpakken, varmt tøy til å ha under drakten og resten av det du har av dykkeutstyr.


For å delta må du:

– Være minst 12 år (sertifiseres som junior fram til fylt 15 år. Dybderestriksjon 21 meter fram til fylte 15 år).

– Være sertifisert PADI Open Water Diver eller ha grunnkursutdanning fra annen organisasjon.

Du må legeskjemaet, om du må svare ja på noe på skjemaet og du ikke kan forevise legesjekk for dykking som er nyere enn 24 mnd, må du ta ny legesjekk. Gjelder også om du har haft alvorlige endringer i helsetilstand siden sist legesjekk for dykking, uavhengig av tidsforløp.


Om du aldri har dykket i tørrdrakt, anbefaler vi at du tar et tørrdraktskurs i forkant.


Hva skjer etter kurset?

Etter kurset kan du ta Rescue- kurset og lær hvordan du blir en bedre buddy, med å kunne hjelpe til om problemer skulle oppstå under dykket. Se mer info om Rescue her!


Teori holdes på lokaler til Tromsø Undervannsklubb og sjøtrening gjennomføres i Bellvika på Kvaløya.