Ishavsdykk AS

Vann er alt

Ved mottak registreres utstyr serienummer, inspseres og funksjonstest av vintilsettet for å ha en referanse. Mellomtrykk og pustemotstand registreres før alle deler demonteres fullstendig. O-ringer , høytrykkseter, lavtrykkseter, membran blir kastet.

Når alle delene er demontert rengjøres dette i et mildt surt vaskemiddel, ved spesielt skitne og lite skylte deler brukes børste eller ultralydsbad. Så snart alle deler er helt skinnende rene nøytraliseres vaskemiddelet i en "food grade" såpe, før de skylles i kaldt vann til alle vaske- og nøytraliseringsmidler er borte og skylles i varmt vann slik at de skal tørke raskere og vi unngår "vannmerker" på krom-overflater. Når vaskeprosessen er over tørkes alle delene med trykkluft og sorteres.


Plastdeler blir vasket i varmt såpevann og undersøkt for slitasje, deformasjon og sprekker. Serviceteknikeren starter deretter remontering med servicekit som inneholder alt av slitedeler, det vil si o-ringer, membraner, pakninger, seter og filter.

Alle o-ringer smøres med smøremiddel spesifisert av fabrikant - dette er normalt Christo Lube, som også er smøremiddelet som brukes om det ikke er spesiefisert noe bestemt middel.

Etter alt er montert sammen starter innjustering av blant annet riktig mellomtrykk (varierer noe fra fabrikant til fabrikant) og pustemotstand (normalt ett undertrykk rett over 1 tomme vannsøyle).


Til dette brukes en dedikert testaparat med kalibrert mellomtrykksmanometer.

Manometeret kontrolleres også mot et referansemanometer og avvik noteres.


Hvor ofte en regulator skal ettersees?

På ditt grunnkurs i dykking var du innom emnet, og avhengig av organisasjonen lærte du noe i retning av at "en regulator skal til service en gang i året eller hvert hundrende dykk, det som kommer først".